Брой 9, 28 февруари 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Боян Манчев (чуждестранна хуманитаристика)


За нашето участие и за рисковете от него, Христо Буцев

Медии, информационна среда и антикорупция
Драгомир Драганов за окупацията..., Христо Буцев
Соц-ът: терор и лимонови резенки, Марин Бодаков
Даниел Либескинд за застрояването на Земя нула в Ню Йорк
Русия и промяната на културните стереотипи, Дмитрий Орешкин
Антиевропеизмът в Америка, Тимъти Гартън Аш
Берлинале 2003, Людмила Дякова

In memoriam
Волфганг Казак