Брой 8, 21 февруари 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Миглена Николчина (чуждестранна хуманитаристика)


Археология на потиснатостта, Георги Лозанов

Юбилей на Невена Стефанова
Пази мост и залавянето на Левски, Константин Илиев
Още за Орисия на Нешка Робева, Аве Иванова, Хетеропод
Обезвреденият Месия - опит върху Интелектуалеца, Владислав Тодоров
Войната, васалността, моралът и Мирът, Георги Тодоров
Доктрината Буш, Славой Жижек