Брой 6, 7 февруари 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Миглена Николчина (чуждестранна хуманитаристика)

Война в повече от един смисъл, Христо Буцев

Бъдещето на литературната история, Галин Тиханов
Телевизия 2002: между две двойки и две нули, Димитър Камбуров
Тревоги около финансирането на столичните общински театри
Спектакълът Орфей и Евридика на Лили Игнатова, Петър Пламенов
Как Европа финансира киното си, Михаил Мелтев
Ефим Фищейн за Хавел - последната илюзия, Диана Иванова
Разширяването на НАТО и българският случай, Николай Кърков