Брой 4, 24 януари 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Към читателите ни

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Телевизионните откровения на прокурора, Копринка Червенкова

Пространство - желание - град, Ивайло Дичев
Към една теология на достойнството, Евгений Дайнов
За дебата Семинарът: начин на употреба, Митко Новков
Убийството на българското кино, Радослав Спасов
Новогодишният музикален фестивал, Наталия Илиева
Волфганг Хилбиг за мрачната литература и ГДР

Форум Софийски диалози - случаят Козелек