Брой 1/2, 10 януари 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)

Започна българската reality TV, Георги Лозанов

Църквата, разколът и Законът, Георги Тодоров
Класиката като вид излишък, Владимир Трендафилов
Книгата на Климентина Иванова за старобългарската книга, Ани Гергова
Векът на скулптора Любомир Далчев, Надежда Джакова
Новият музикален фестивал на Мортие в Рур, Мария Костакева
Американски бариери пред европейското кино, Жоао Кореа
Иван Кръстев за срещата на върха в Копенхаген, Христо Буцев

Славка Славова за себе си, Светла Фингова

In memoriam
Ифра Нийман