Брой 18, 10 май 2002 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Кресчендо/декресчендо, Екатерина Дочева (музика)

Хомеопатия, Георги Лозанов

Колебанията на комшулука в Родопите, Евгения Иванова
Книгата на Искра Баева България и Източна Европа, Наталия Христова
За новата експозиция на Павел Койчев в зала Райко Алексиев, Борис Данаилов
Екстремният Махмалбаф, Никола Бошнаков, Димитър Таралежков
Памет за Холокоста - три случая: САЩ, Израел, Франция, Морис Криежел
Гюнтер Грас за властването на изолационизма, Александър Андреев
Президентските избори във Франция, Иван Кръстев

In memoriam
Георги Робев