А в първия ден на седмицата, много рано, носейки приготвените благовония, те дойдоха при гроба заедно с тях и някои други,
2. ала намериха камъка отвален от гроба.
3. И като влязоха, не намериха тялото на Господа Иисуса.
4. И докле недоумяваха за това, ето изправиха се пред тях двама мъже в бляскави дрехи.
5. И както бяха уплашени и навели лица към земята, мъжете им рекоха: защо търсите Живия между мъртвите?
6. Нямо Го тука, но възкръсна; припомнете си какво ви бе казал, когато беше още в Галилея;
7. говорейки, че Син Човеческий трябва да бъде предаден в ръце на човеци грешници и да бъде разпнат и на третия ден да възкръсне.
8. И спомниха си думите Му.
44. И рече им: ето това е, за което ви бях говорил, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, писано за Мене в закона Мойсеев и у пророците, и в псалмите.
45. Тогава им отвори ума, за да разбират Писанията,
46. и им рече: тъй е писано, и тъй трябваше Христос да пострада, и да възкръсне от мъртвите на третия ден,
47. и да бъде проповядвано в Негово име покаяние и прощение на греховете у всички народи, начевайки от Иерусалим;


Из От Лука свето Евангелие,
глава 24