Брой 15, 12 април 2002 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Кресчендо/декресчендо, Екатерина Дочева (музика)

Играта на царя, Георги Лозанов

Дебатът за българското образование
Конкурсът за нова сграда на СГХГ
Дискусията Една франзузойка срещу "Време разделно", Чавдар Маринов
Фестивалът Мартенски музикални дни, Юлиана Алексиева
Епископ Калистос Уеър за православната църква, Георги Тодоров
Радивое Андрич за съвременното сръбско кино, Никола Бошнаков
По повод смъртта на Гадамер

In memoriam
Славка Славова

Редакционен екип