Брой 14, 5 април 2002 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Кресчендо/декресчендо, Екатерина Дочева (музика)

Право на естественост, Христо Буцев

Театър сред масова култура, Виолета Дечева
За нацистките концентрационни лагери и Холокоста, Лиляна Деянова
Павел Павликовски за филма си Единствен изход, Димитър Таралежков
Фестивалът Балкански Музикални Мрежи, Венцислав Димов

Проект Политики за културата
Policies for Culture Project

In memoriam
Били Уайлдър