Брой 12, 22 март 2002 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

Апаратни импресии, Георги Лозанов

Пиер Бурдийо Култура
Архитектурната 2001, Лило Попов
Жените - скрити в историята и учебниците, Красимира Даскалова
Берал Медра за турската арт сцена, Диана Попова
Ласло Краснахоркаи и съвременната унгарска литература, Силвия Чолева
Изнесеното изкуство от наследниците-мародери, Александра Свидирова

In memoriam
В памет на Илчо Димитров
Ханс Георг Гадамер
Димитър Статков