Брой 3, 25 януари 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Кресчендо/декресчендо, Екатерина Дочева (музика)

Жак Дерида Култура
Под знака на президента, Копринка Червенкова

Театралната 2001, Виолета Дечева
Възраждането като национален мит, Румен Даскалов
Поемам вината за неудачите в Народния театър, Павел Васев
Кураторът Яра Бубнова за подготовката на Манифеста 4, Диана Попова
Иво Хаджимишев за уникалния Ян Саудек, Мария Славчева

In memoriam
Дечо Таралежков