Брой 1, 11 януари 2002 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)

Ретроградни въпроси, Христо Буцев

Срещу новия страх от виртуалност, Георги Лозанов
Терор и политика: медийна стръв за интелектуалци, Димитър Денков
Раймон Детре за Балканите и забравеното общо, Митко Новков
Спомени за композитора Димитър Ненов, Боряна Мангова
Преводачката Ана Димова за Паул Целан, Марин Бодаков
Фестивалът Манхайм-Хайделберг , Неда Крънзова-Станимирова
Солунският филмов фестивал, Божидар Манов

In memoriam
Проф. Тодор Иванов Живков
Проф. Генчо Пирьов
Деяна Стаматова
Руси Божанов