Терор и теория

Публикуваните работи на Еньо Стоянов и Йордан Люцканов са представени на последната сбирка на студентския филологически семинар "Малка носовка", проведена под наслов "Терор и теория". Семинарът на студентите от Софийския университет съществува от есента на 1998 г. и представлява изцяло и единствено студентска инициатива. Пълният размер на текстовете, както и историята на семинара, представяни в рамките му доклади и други новини, могат да бъдат открити на адрес www.nosovka.search.bg.

Възвишеното
и тероризмът
,
Еньо Стоянов

Метаморфозите
на Пришълеца
,
Йордан Люцканов