Към дебата за интелектуалеца

Разговорите води Митко Новков

Интелектуалецът - този,
който крепи лисицата
на небето
,
Андрей Райчев

Интелектуалецът на власт
е като дървено
желязо
,
Лили Маринкова