Културен коктейл


Първата книга на Виолета Дечева
Дебат за кирилицата и латиницата, Анахит Хачикян
Ал Бано за трети път в България, Михаил Белчев
Литовският проект Инфекцията на модата, Никола Вандов

Кандидатстване за модули Културна политика и Културна връзка