Брой 45, 14 декември 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Спектакли, без които не можем, Аве Иванова (театър)
Златни сребърници, Ивайло Георгиев (реклама)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Кресчендо/декресчендо, Екатерина Дочева (музика)

Зъбите на гласа, Георги Лозанов

Конкурси по нашенски - субсидиите за театрални проекти,
Аве Иванова, Никола Вандов


Интелектуалци и диагнози, Боян Знеполски
XII извънреден конгрес на СБХ - браво!, Диана Попова
Балкански филмов форум 2001, Никола Бошнаков, Димитър Таралежков
Албания - чалга, бункери и идентичност, Александър Андреев

Дейл Айкелман, Джеймс Пискатори и Еразим Кохак за 11 септември и след това,
Ина Мерджанова, Валентин Траянов

In memoriam
Джу (Юлия Гурковска)