Брой 44, 7 декември 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Кресчендо/декресчендо, Екатерина Дочева (музика)

Около правото да паркираш, Христо Буцев

Агонията, наречена президент, Румен Леонидов
Ани Илков за счупването и разпадането на България, Марин Бодаков
Филмът Опашката на дявола, Мила Петкова
Седмица на американската (и не само) музика, Румен Бальозов
Ян Саудек - свободният женен разведен вдовец

In memoriam
Георги Рупчев
Джордж Харисън