Брой 43, 30 ноември 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Кресчендо/декресчендо, Екатерина Дочева (музика)

Съставът на СЕМ
Вместо думи за добър час, Копринка Червенкова
НСРТ за последно, Марин Бодаков

Михаил Неделчев за интелектуалеца и политическото, Митко Новков
Юбилейната 15-та Киномания - есенни изкушения, Геновева Димитрова
Писмо до Димитър Гочев по повод Електра, Георги Каприев
Маргарита Градечлиева и Иван Добчев за сценичния плакат
Русенският смесен хор на турне в Магдебург, Ива Чавдарова

След писмото на Фалачи - отзиви в италианския печат

In memoriam
Ангел Ангелов (Лазар Димов)
Маргарита Димитрова