Брой 42, 23 ноември 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Кресчендо/декресчендо, Екатерина Дочева (музика)

Президентските избори,
Георги Лозанов, Андрей Иванов


Защо, какво и как преформулираме в програмата за театрално развитие,
Румен Димитров, Стефан Янков


Миряна Башева - свежа като оранжерийна краставичка, Марин Бодаков
Унгарското кино 2001: котешко мяучене, Ирина Иванова
Казусът Йедвабне - между доматите и свободата, Евгения Иванова
Защо убиха Ахмед Шах Масуд?, Александър Хохлов

Тероризмът,
Жан Бодрийар, Жерар Юбер