Брой 39, 9 ноември 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Кресчендо/декресчендо, Екатерина Дочева (музика)

Много шум за... нещо, Копринка Червенкова
По повод статията на Евгений Дайнов Що е интелектуалец...,
Богдан Богданов, Ивайло Знеполски

Програмата на правителството - културата, образованието и науката,
Никола Вандов, Христо Буцев


Времето и делото на св. Пимен Зографски, Георги Тодоров
Графиката на Тодор Панайотов - терените на паметта, Ирина Генова
Изложбата Венецианско стъкло от Ренесанса до XIX век, Виолета Василчина