Брой 38, 2 ноември 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Кресчендо/декресчендо, Екатерина Дочева (музика)

Нашият закон, Христо Буцев

Театър и география, Константин Илиев
Словесната провинция и жаждата за кислород, Атанас Славов
МедиаМаркет 2001 - ефирни признаци на социален живот, Нева Мичева
Филмът Съдбата като плъх - енигматично отвращение, Геновева Димитрова
Гостува Дюкян Меломан: Бьорк и нейният личен рай, Досю Амуджев
За любителите на балета - размисли за/след Арабеск, Анелия Янева
Фестивалът Сан Себастиян ' 2001, Божидар Манов, Анхел Фернандес-Сантос

In memoriam
Любомир Сагаев