Брой 37, 26 октомври 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Златни сребърници, Ивайло Георгиев (реклама)
Кресчендо/декресчендо, Екатерина Дочева (музика)

Плащането в биографии, Георги Лозанов

По повод статията на Евгений Дайнов Що е интелектуалец...,
Веселин Веселинов, Аспарух Панов

Илиян Михов за съвременната икономика и политика
По повод конкурса за българска рапсодия в 7/8, Драгомир Йосифов
Гастрол на Нормандския драматичен национален театър, Виолета Дечева
По следите на изчезналия Ритон, Андроника Мартинова
Бях в Монголия - направо си завиждам, Никола Вандов

In memoriam
Киприана Беливанова