Брой 36, 19 октомври 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Кресчендо/декресчендо, Екатерина Дочева (музика)

По повод текста
Що е интелектуалец и какви ги върши по нашите земи?
на Евгений Дайнов

Копринка Червенкова
Румен Даскалов

Разгромът 6:0 и упадъкът на българския футбол, Павел Попов
Международната среща Българистика 2001, Нева Мичева
Тазгодишният фестивал Златна ракла в Пловдив, Христо Буцев
Конкурсът за музикално произведение в 7/8, Елисавета Вълчинова-Чендова
Росица Вълканова за филма Писмо до Америка, Геновева Димитрова
Фестивал на шотландската и българската литература

USA след удара