Брой 35, 12 октомври 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Кресчендо/декресчендо, Екатерина Дочева (музика)

Поехали!, Христо Буцев

Що е интелектуалец и какви ги върши по нашите земи?, Евгени Дайнов
Ернст Бъчваров за XIV век и картечниците в Афганистан, Митко Новков
Божидар Икономов за съвместното съществуване, Мария Славчева

Полска Култура