Брой 34, 5 октомври 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Кресчендо/декресчендо, Екатерина Дочева (музика)

Дискурсивната заплаха, Георги Лозанов

Пърличев на Детрез, Албена Хранова
7-то международно истанбулско биенале, Мария Славчева
Димитър Петков за Опашката на дявола, Геновева Димитрова
Амин Маалуф за кръстоносните походи, Павел Павлович

USA след удара

In memoriam
Исак Щерн
В памет на Стефан Продев