Брой 32, 21 септември 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)


Ударът срещу Америка

Книгата Албанският национален въпрос и Балканите, Цветана Георгиева
Режисьорът Пламен Марков за трупането на свобода, Никола Вандов
Трапезата на Есенните изложби в Пловдив, Диана Попова
Фестивалът във Венеция - моментното състояние на киното

In memoriam
Любен Бумбалов