Брой 31, 14 септември 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)


Словото на Стефан Продев (1927 - 2001), Копринка Червенкова, Христо Буцев

Спектакълът Bastard на Явор Гърдев, Георги Каприев
Фестивалът Любовта е лудост във Варна, Геновева Димитрова
Фестивалът Август в изкуството във Варна, Мария Василева
Виктор Пелевин - литература на предела

In memoriam
Александър Поплилов
Стефан Кънчев
Видин Даскалов