Брой 30, 3 август 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)


За биографичните травми и техните партии, Копринка Червенкова

Досиетата - памет или парола, Лиляна Деянова
Сюжетът със Симеон Сакскобургготски, Михаил Неделчев
Пак за градоустройствените проблеми на София, Павел Попов
Книгата Стопанският ХХ век на България, Румяна Прешленова
Изложбата Изкуството на текстила в България, Виолета Василчина
Международна конференция за национализма в Лондон, Огнян Ковачев
Процесите в световното кино - в Карлови Вари, Божидар Манов

In memoriam
Петър Василев-Милевин