Брой 29, 27 юли 2001 г.

Културен коктейл

От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)


Кръглата маса за досиетата в културата, Марин Бодаков
Бойко Богданов за излъганите спасители, Никола Вандов
Нова стратегия за столичния център, Тодор Булев
Михаил Ангелов за необходимия 1%, Елена Драгостинова
Оплетени в илюзии български художници, Светла Иванова
Сензационна книга за Шекспир, Людмил Димитров

In memoriam
Стефка и Владимир Тачеви
Генко Пункин