Брой 28, 20 юли 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)


17 юни на Симеон Сакскобурготски, Димитър Денков
Изкуството на текстила в България, Георги Каприев
Тазгодишният театрален фестивал в Торун, Виолета Дечева
49-то Венецианско биенале - блатна красота, Мария Василева
Нови опити върху хомосексуалната субективност, Емил Григоров
Дискурсната етика и сборникът Около Хабермас, Кольо Коев
Стефан Китанов-Кита за Московския кинофестивал, Геновева Димитрова

In memoriam
Жанет Стоянова