Изборът на "Култура"


Родът Митови в българското изкуство

Съставител Бистра Рангелова

Издание на НХГ
София, 2001
Цена 20 лева