Брой 26, 6 юли 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)


Другият, Георги Лозанов

Кървавият разпад на Титова Югославия, Жерминал Чивиков
Как царското движение погълна партиите, Ива Николова
Избори 2001 в образи от кампаниите, Ивайло Георгиев
Близки спомени от Емил Кошлуков, Камен Лозев
IX международен фестивал Музика нова, Екатерина Дочева
Любомир Денев - монолози, Румяна Каракостова
Империята на алчността победи, Светозар Стоянович