Културен коктейл

Факти, факти, факти

40 години катедра по испанистика и португалистика
И дружество Филмаутор с правилник!, Геновева Димитрова
Годишни национални награди Христо Г. Данов
Преносимата актуалност на досието, Марин Бодаков
13 книжка на Divinatio (Studia culturologica series)
Внимателно и Зими и лета на Силвия Чолева, Марин Бодаков
Книгата Османски училища в българските земи XV - XVIII век
Семинарът Да мислим психоанализата, Светлана Попова
Балетното студио на Красимира Колдамова, Анелия Янева
Балетът Дон Кихот в Софийската опера, Мария Русанова
Международният музикален фестивал Варненско лято
Международно дуо флейта и китара, Боянка Арнаудова
Изкуствата като олимпиада, впоследствие световни, Ирина Илиева
Бамбук и коприна - метафора за музика, Ирина Илиева
Изложение за нови технологи CeBIT - PC-тата изчезват

Нисколихвени заеми за развитие на българската култура