Брой 21, 1 юни 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)


Бръмбар в републиката, Христо Буцев

Конференцията на Съюза на филмовите дейци, Марин Бодаков
Театралните празници Нова българска драма, Кристина Тошева
Кан 2001: насилие и безпокойство, Деница Банчева

Полска Култура