Брой 20, 24 май 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Златни сребърници, Ивайло Георгиев (реклама)

Новите думи в живота ни
За царя и лъжливото овчарче, Копринка Червенкова

Министрите на културата и преходът

Старобългарската писменост и европейската култура, Георги Бакалов
Проф. Дел'Агата за българския език и литература в Италия, Нева Мичева
Проф. Антон Диков за конкурса Панчо Владигеров, Анди Палиева
Грузинският режисьор Роберт Стуруа за избора, Никола Вандов

In memoriam
Дъглас Адамс