Брой 19, 18 май 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)

Разговор с дами, Георги Лозанов

Политическа употреба на животното, Явор Лилов
Театрални празници - Благоевград'2001, Кремена Димитрова
Новата книга Госпожа Г. на Емилия Дворянова, Милена Кирова
Владимир Левчев за поезията, комунизма и американските студенти
Катерин Катеринов за доминиращата държава и език, Валентина Иванова
Андре Бюргиер за историята и битките за паметта, Лиляна Деянова
Франсоа Озон и Шарлот Рамплинг за филма Под пясъка