Брой 18, 11 май 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)


Обезглавената монархия, Георги Тодоров
Новият идеологически маркетинг, Лиляна Деянова
Политикът д-р Константин Стоилов, Лиляна Владева
Проф. Жак Ленар за екоестетиката, Ангел Ангелов и Ирина Генова
Ана Мария Навалес сред книги и картини, Силвия Чолева
Филмът Телец на Александър Сукуров, Дмитрий Савелиев
Европа е надеждата на Америка, Ричард Рорти

In memoriam
Румяна Апостолова