Брой 17, 4 май 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)


Лелята на търговеца, Копринка Червенкова

Весела Христова-Радоева за банковите арт колекции
Неуспялото варварство, Владимир Трендафилов
Другите българи - емигрантите, Румен Даскалов
Руси Дундаков по снимки и спомени, Диана Попова
Новото немско кино в София, Ингеборг Братоева
Софийски разговор с Гиа Канчели, Маня Попова
Концертът на Бруно Канино, Анжела Тошева

In memoriam
Християн Платов