Брой 16, 27 април 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Златни сребърници, Ивайло Георгиев (реклама)

Недоволството на политиците от пресата, Георги Лозанов
Българският Великден в пловдивски аранжимент, Албена Димова
Истинският текст на интервюто на Копринка Червенкова в 24 часа

Случаят Георги Марков отвън, Кристин Димитрова

Експертната жажда, Владимир Трендафилов
Днес цял ден слушах музика, Наталия Илиева
Книги и поуки (Извадки от бележника), Невена Стефанова
Николай Бурляев за антинационалната политика, Мила Петкова