Брой 15, 20 април 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

Царят между - накратко, Христо Буцев
Театрални политики и практики - анкета
Елена Панайотова
Красимир Спасов


Игра на кинематографичен фундаментализъм, Боряна Матеева
Мартенски музикални дни - Русе, Янина Богданова
Срив на цензурите, Владимир Трендафилов
За тези, които живеят в/от бакии, Румен Даскалов
Краят на прогреса не е край на историята, Бруно Латур
Култура, политика и европейска интелигенция, Волф Лепенис

In memoriam
Яко Молхов