Брой 14, 13 април 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

Тъга по радиото, Копринка Червенкова

Отново Строго секретно
Барбара Леман
Недко Солаков
Култура


Изборите и Изборът, Георги Тодоров
София Мюзик & Филм Фест
Мартенски музикални дни в Русе, Драгомир Йосифов
Маргарита Градечлиева за танца, Елена Драгостинова
Освобождението на журналиста (3), Владимир Трендафилов