Брой 13, 6 април 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
... без които не можем, Аве Иванова (филм))

Предизборният амок, Георги Лозанов

Антонина Желязкова и арх. Павел Попов за ромите, Христо Буцев
Освобождението на журналиста в писателя (2), Владимир Трендафилов
Сборникът Следистории на изкуството, Боян Манчев
Четвърти международен фестивал ppIANISSIMO'2001, Правда Горанова
Българските писатели в Интернет, Кристин Димитрова
Оскарите тази година - криза в Холивуд, Георги Илиев
Бернар Февр д'Арсие: THEOREM е семейство, Рада Баларева

In memoriam
Въло Радев
Добромир Тонев