Честито!

Проф. д.ф.н. Владко Мурдаров поддържа от много години тесен контакт с Австрия и нейната наука и има значителен принос за научните връзки между България и Австрия.
Със своята дейност на учен, който разглежда в публикациите си австрийските влияния в България, и на преводач на класически автори, като Гьоте и Шилер, както и на съвременни австрийски писатели, между които Георг Табори, Волфганг Бауер и Петер Турини, проф. Владко Мурдаров има големи заслуги за задълбочаване на австрийско-българските контакти. Поради това му е присъден австрийският Почетен кръст за наука и изкуство от Президента на Република Австрия.
Честито, проф. Мурдаров!

К