Брой 9, 9 март 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластично изкуство)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

Скандалът в БНР

Павел Васев за имотите на Народния театър, Ирина Илиева
Конфликтът между професионалисти и експерти, Владимир Трендафилов
Еротиката в българския роман на 90-те, Милена Кирова

Корупцията в три малки истории и заключение, Иван Кръстев

In memoriam
Роланд Флинт