Брой 8, 2 март 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластично изкуство)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)


Дебатът за театъра - Борислав Чакринов, Митко Новков

Измерения на конфликта Бориславов, Владимир Трендафилов
Мариана Денева за Държавното хореографско училище, Маргарита Михайлова
Проф. Халил Иналджък за "възродителния" процес, Атанас Славов
Унищожаването на софийските светини в края на XIX в., Георги Тодоров
Просвещението на Фуко - критически коментар, Деян Деянов
Фестивалът Берлинале 2001, Божидар Манов