Брой 6, 16 февруари 2001 г.

Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)


Скандалът в Българското национално радио

Как се формира идентичност наркоман, Евгения Иванова
Средновековното изследване на проф. Цочо Бояджиев, Райчо Пожарлиев
България в чуждия печат и Интернет, Кристин Димитрова
Режисьорът Младен Киселов за ходенето си по ръба
Синът и съпругата за Симеон Пиронков
100 години от рождението на Михаил Ром, Владимир Игнатовски
Кинофестивалът в Швейцария, Ирина Канушева

In memoriam
Любомир Димитров