Брой 5, 9 февруари 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластично изкуство)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)

Сутрешните програми на БНТ, bTV и Нова телевизия, Геновева Димитрова
За книгата Авантюри. Опит за автобиография на Невена Стефанова
Семинар за етническата политика и малцинствата, Ирина Илиева
Иван Станев поставя Синьото на небето на Жорж Батай

Полска Култура

In memoriam
Любен Георгиев