Брой 4, 2 февруари 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Неда Мичева> (радио)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластично изкуство)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)


Чалгата и цивилизационния ни избор, Клер Леви
Театърът в България, Десислава Гаврилова
Георги Нотев за работата си в операта, Екатерина Дочева
Семинарът Политики за културата, Диана Попова
Векът на Гюнтер Грас, Михаил Неделчев

Феноменът Астрахан
Бъдещето на Европа?

In memoriam
Проф. Христо Руков