Брой 3, 26 януари 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластично изкуство)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)


Събитията в БНР

Етапите на "възродителния" процес в България, Евгения Иванова
Евреите по българските земи, Еми Барух
За Simposion или Античност и хуманитаристика, Николай Гочев
Жорета Николова като антична категория, Аве Иванова
За филма Силна вода, Красимир Крумов
Златко Пакович за събитията в Белград
Жак Льо Гоф за границите на Европа