Брой 2, 19 януари 2001 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластично изкуство)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)

Арт анкета '2000

Маргарита Младенова и Иван Добчев за Сфумато
Балкански филмов форум, Румен Леонидов
Лекарите Х и Y за здравната реформа, Ирина Илиева
Изложбата Имитации на Милко Павлов, Ирина Генова
Писмото (до Америка) като кино, Юлия Йорданова
Фестивалът Трансмюзикъл в Рен, Десислава Минчева

In memoriam
Цвета Унджиева